Sininen Planeetta: Nuorista Unescon globaali prioriteetti

Uskallan väittää, että Unesco on maailman nuorten näkökulmasta merkittävin ja myönteisin kansainvälinen järjestö. Perustelen väitettäni kolmella eri argumentilla: Unescon taustalla, uudella linjauksella ja nuorisofoorumin roolilla sen omassa toiminnassa. Unesco, joka on vuonna 1945 perustettu maailman koulutus-, tiede- ja kulttuuriasioihin keskittyvä itsenäinen YK:n alajärjestö, on ehkä Suomessa parhaiden tunnettu maailmanperintökohteistaan ja viimeaikaisesta Palestiina-äänestyksestä.

Nuoret kohoavat merkityksellisiksi toimijoiksi Unescossa luonnollista kautta. Järjestön työ linkittyy nimittäin vahvasti opetukseen ja sen synty on paljolti eri maiden opetusministerien ansiota. Koulutus on ihmisen perusoikeus ja iällisesti tästä oikeudesta nautitaan nuorena. Kansainvälisessä järjestelmässä Unesco kuuluu usein juuri opetusministeriöiden eikä ulkoministeriöiden seurantaan, mikä korostaa nuorten roolia. Tämä ei ole piikki ulkoasiainministeriöiden suuntaan vaan toimialarealismia. Ulkoministeriöiden tehtäväkentässä sekoittuvat kaikkien alojen kansainvälisen aspektit kun taasen opetusministeriöissä nuorten asema orgaanisesti korostuu.

Sain myös itse olla osaltani edistämässä nuorisofoorumin päätöstä kohottaa nuoret Unescon globaaliksi prioriteetiksi (nykyisiä prioriteetteja ovat naiset ja Afrikka). Sveitsi ja Pakistan esittivät tämän innoittamina ja Suomen tukema aloitteen[i] yleiskokoukselle, joka myös hyväksyttiin. Se on nyt siirretty jatkovalmisteluun, mikä osoittaa Unescon ymmärtävän, että nuoret on nähtävä aktiivisina yhteistyökumppaneina eikä ongelman lähteenä globaalissa arkkitehtuurissa.

Unesco on lisäksi institutionalisoinut nuoret paremmin kuin mikään muu globaali järjestö. Suomalaisen kolleegani Laura Leipakan kanssa edustimme Suomea Unescon seitsemännessä nuorisofoorumissa Pariisissa. Paikalle oli kerääntynyt 211 nuorisodelegaattia 127 eri maasta. Yli puolet osallistujista oli naisia, kaikki maanosat olivat laajasti edustettuina, vähiten kehittyneistä maista paikalla oli noin puolet ja pienistä saarivaltioista kolmasosa. Valmistelemamme loppuraportti[ii] onkin siten ymmärtääkseni legitiimein nuorten näkemys maapallon nykytilasta ja tarvittavasta tulevaisuuden suunnasta.

Ensimmäistä kertaa Unescon historiassa myös nuorisofoorumin loppuraportin päätelmät esiteltiin kaikissa järjestön ohjelmakomissioissa. Tämän kunnian saimme osaksemme järjestettyjen vaalien tuloksen perusteella minä ja  sveitsiläinen Nasma Dasser. Vastaanotto komissioissa oli erittäin positiivinen ja saamamme aika 195 valtion keskustelupuheenvuoroissa yllätti monen kokeneenkin diplomaatin.

Kaiken kaikkiaan Unescon vahva korostus nuorten kuuntelemiselle on tervetullut suuntaus nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa nuoret väestöryhmät ovat yhä useammin vahvoja aktiivisia toimijoita kuin passiivisia objekteja. Siksi onkin tärkeää, että Unesco jatkossakin korostaa nuorten asemaa ja toisaalta myös nuoret osaavat vaatia vaikuttavuutta Unescon toimilta.

Kirjoittaja on Suomen UNESCO-nuorisodelegaatti 2011. Hänen bloginsa yleiskokouksen tapahtumista löytyy osoitteesta https://miikatomi.wordpress.com

Alkuperäinen kolumni löytyy osoitteesta: http://www.sykli.info/index.php?language=finnish&page=sininenplaneetta&id=62&bgnro=2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s